twój juwel
Mój login:
Hasło:

Nitrax - zielona g±bka do usuwania azotanów [filtry i wkłady filtracyjne]


Nitrax - zielona g±bka do usuwania azotanów Nitrax - zielona g±bka do usuwania azotanów Nitrax - zielona g±bka do usuwania azotanów Nitrax - zielona g±bka do usuwania azotanów Nitrax - zielona g±bka do usuwania azotanów

Zielona g±bka zawiera pożyteczne kultury bakterii, które usuwaj±c z wody azotany pozbawiaj± glony substancji odżywczych. Wewn±trz g±bek znajduj± się tabletki zawieraj±ce bakterie nitryfikacyjne, które uaktywniaj± się po zalaniu akwarium wod±.

Dlaczego należy usuwać azotany?
Nitrax zmniejsza poziom azotanów w wodzie, redukuj±c w znaczny sposób
wzrost glonów. Podnosi to witalno¶ć ro¶lin oraz zwierz±t.

Jak funkcjonuje NITRAX?
G±bka zawiera mikroorganizmy obniżaj±ce w znacznym stopniu rozwój glonów.
Filtr JUWEL stwarza do tego wyj±tkowe ¶rodowisko.

Użycie:
Przed użyciem należy usun±ć folię ochronn±. Użycie Nitraxa jest bardzo proste.
Nitrax należy umie¶cić w górnym koszyku filtra poniżej g±bki węglowej. Mikroorganizmy rozprzestrzeni± się w filtrze, przy czym działaj± szczególnie silnie w obszarze dolnego koszyka filtra. W czasie użytkowania aktywnej g±bki Nitrax okres czę¶ciowej podmiany wody może zostać wydłużony do czterech tygodni.

Kiedy należy wymieniać Nitrax:
W celu odnowienia kultur bakterii zaleca się wymianę g±bki co 8 tygodni.

Dostępna w trzech różnych rozmiarach:

  • M - dla filtrów Bioflow 3.0 / Compact - 9.5 x 9.5 x 4.8 cm
  • L - dla filtrów Bioflow 6.0 / Standard - 12.5 x 12.5 x 5 cm
  • XL - dla filtrówBioflow 8.0 / Jumbo - 14.8 x 14.8 x 5 cm
Model
Do zbiorników
M - 3.0/CompactRio 125, Rio 180, Rio 240, Lido 120, Vision 180, Trigon 190, Rekord 600, Rekord 700, Rekord 800
L - 6.0/StandardRio 300, Vision 260
XL - 8.0/JumboRio 400, Trigon 350, Vision 450