twój juwel
Mój login:
Hasło:

Informacje o firmie Juwel Polska

Firma Juwel Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem firmy Juwel Aquarium GmbH na terenie Polski. Zajmujemy się dystrybucją zestawów akwariowych oraz akcesoriów akwarystycznych skupiając się na współpracy z odbiorcami biznesowymi.

Poznaj historię firmy Juwel Aquarium

Zapraszamy do obejrzenia fotografii przedstawiających historię początków produkcji zbiorników w naszym poprzednim zakładzie produkcyjnym. Dodatkowo mamy przyjemność przedstawić Wam kilka modeli zbiorników produkowanych w tamtych czasach.

Historia naszej firmy

Juwel Polska Sp. z o.o. powstała w marcu 2009r. z wyodrębnienia profilu działalności firmy GawTech kierowanej przez Krzysztofa Gawałka. To właśnie on jesienią 2005 roku stał się inicjatorem pierwszego kontaktu z niemieckim producentem, dzięki czemu od lutego 2006 roku firma GawTech rozpoczęła dystrybucję produktów.

W początkowym okresie działalności rozwój miał miejsce na wszystkich płaszczyznach - od tworzenia podstawowych struktur w 2006 roku i pozyskiwania klientów głównie z terenu województwa śląskiego i ościennych. Kolejnymi krokami było przygotowanie pierwszego kompletnego serwisu www, podwalin systemu oraz kierunków dalszego rozwoju, poprzez dalszą ekspansję handlową w roku 2007. Tym razem już intensywnie na obszarze całego kraju - utworzenie funkcjonującego do dziś systemu handlowego i logistycznego. Również od początku tamtego roku jesteśmy stale obecni poprzez własne stoisko na największej w Polsce giełdzie zoologicznej w Łodzi.

Dalszy rozwój w roku 2008 skupiał się na intensyfikacji wcześniejszych działań, poprzez wzmocnienie działu handlowego, dalszą krystalizację struktur i procedur, aż do wiosny 2009 czyli utworzenia spółki oraz wdrożenia istniejącej do dnia dzisiejszego struktury organizacyjnej.

W lipcu 2009 roku firma Juwel Polska Sp z o.o. przeniosła się do nowej hali magazynowej o powierzchni 800 m2. Ze względu na jej usytuowanie w bardzo dogodnym miejscu - droga krajowa 78 Gliwice - Chałupki (granica państwa) jak również bliskość autostrad A4 (14km) oraz A1 (21km), hala stanowi istotny element systemu logistycznego.

Certyfikat ISO 9001We wrześniu 2010r. firma uzyskała certyfikat poświadczający wprowadzenie i stosowanie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009 w zakresie dystrybucji sprzętu akwarystycznego.

Misja i cele

Naszą misją jest stworzenie na polskim rynku świadomego, usatysfakcjonowanego klienta, który sięgając po dystrybuowane przez nas produkty będzie wiedział dlaczego dokonał właśnie takiego wyboru. Poprzez naszą politykę sprzedaży dajemy poczucie bezpieczeństwa tak finalnemu nabywcy jak i odbiorcy biznesowemu, aby utwierdzić ich w przekonaniu że naszym celem nie jest sprzedaż sama w sobie, lecz obsługa na najwyższym z możliwych poziomie jakości.

Aby ten poziom osiągnąć stawiamy na nieustanny rozwój wewnętrzny organizacji, przy stałym wsparciu zewnętrznych konsultantów pomagających nam obiektywnie ocenić co można jeszcze ulepszyć, dzięki czemu w powiązaniu z naszymi jasno określonymi celami i nieustannie poszerzaną znajomością rynku możemy jasno spoglądać w przyszłość.

Jesteśmy również przekonani, iż nasze osobiste zasady i wartości, którymi się kierujemy, oparte na szacunku dla partnerów handlowych, współpracowników, jak i setek tysięcy osób w kraju korzystających z naszych produktów, pozwolą nam dalej kształtować przyszłość do jakiej zmierzamy a profesjonalizm, który staramy się wdrażać w każdym aspekcie naszej działalności będzie nas niezmiennie określał w pozytywny sposób.